Декан факультета:
к.п.н., доцент Мазурина Анна Валентиновна

Специалист по учебно-методической работе:
Уколова Лариса Викторовна

Лаборант:
Любутина Кристина Дмитриевна